Patraukliausia Lietuvos turizmo traukos vietovė
 
lt en
 
BENDROJI INFORMACIJA
Kas yra EDEN?
Kaip dalyvauti
EDEN temos ir vietovės
EDEN tinklas
EDEN atstovai
Geros praktikos rinkinys
EDEN filmai
Naudingos nuorodos
Pritaikyta neįgaliesiems
EDEN LIETUVOJE
Projekto aprašymas
Projekto paraiška
2015 m.
2013 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
Susisiekite
 

Projekto paraiška

Kviečiame teikti paraiškas EDEN projekto „Patraukliausia Lietuvos kultūrinio turizmo vietovė 2017“ konkursui

ATSISIŲSTI PARAIŠKĄ

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos kartu su Europos Komisiją atstovaujančia Smulkių ir vidutinių įmonių vykdančiąja agentūra (EASME) įgyvendina projektą „Patraukliausios Europos turistinės vietovės“ (angl. „European Destinations of Excellence“ – EDEN), Lietuvoje vadinamą „Patraukliausia Lietuvos kultūrinio turizmo vietovė 2017“.

Europos Komisija EDEN projektą vykdo nuo 2006 metų. Projekto tikslas – atkreipti dėmesį į Europos turistinių vietovių vertę, įvairovę ir bendrąsias savybes bei skatinti turistinių vietovių raidą, jų darnaus turizmo plėtrą. 2007 metais į šį projektą įsitraukė ir Lietuva. Kiekvienais metais Lietuvoje išrenkama viena įdomiausia mūsų šalies turizmo traukos vietovė, atitinkanti tų metų Europos Komisijos skelbiamą projekto temą ir kriterijus. Ji pristatoma visoms Europos šalims Europos turizmo forumo metu bei Europos Komisijos interneto puslapiuose (www.visiteurope.com ir www.edenineurope.eu). Projektas ir jo laurėtai taip pat pristatomi Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos interneto puslapyje (www.tourism.lt), įvairiuose leidiniuose bei šalies ir užsienio turizmo parodose.

Šių metų projekto „Patraukliausia Lietuvos kultūrinio turizmo vietovė 2017“ tema – „Kultūrinis turizmas“, susijęs su materialiuoju kultūros paveldu. Projekto vykdymo metu bus vertinama, renkama ir apdovanota Lietuvos turizmo traukos vietovė, kurioje sėkmingai vykdoma unikali kultūrinio turizmo veikla ar pristatomas specialus kultūrinio turizmo produktas, pagrįstas vietovės turimomis materialiomis kultūros vertybėmis, materialiuoju kultūros paveldu. Šiame projekte kultūrinio turizmo objektas yra materialusis kultūros paveldas (toliau abu terminai naudojami kaip sinonimai) – kultūros ir istorijos paveldo objektai ar šiuolaikinė kultūra, išreikšta tradiciniuose istoriniuose ar archeologiniuose paminkluose/vietose, pramoninio paveldo objektai, muziejai, teatrai, galerijos, modernios architektūros objektai ir modernūs miesto mikrorajonai, „etninės kišenės“ ir panašiai.

Projekte gali dalyvauti turizmo traukos vietovės, kurios atitinka privalomus reikalavimus ir specialiuosius kriterijus. Iš dalyvaujančių turizmo traukos vietovių bus išrinkta nugalėtoja ir keturios finalininkės, kurios bus apdovanotos Patraukliausios Lietuvos kultūrinio turizmo vietovės, apdovanojimų ceremonijoje baigiamajame renginyje 2017 m. pabaigoje. Patraukliausiai Lietuvos kultūrinio turizmo vietovei bus sukurtas ją pristatantis videoklipas, ji bus pakviesta į Europos Komisijos apdovanojimų ceremoniją, bus viešinama ir kartu su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos galės pristatyti save Europos kontekste. Visos penkios laimėtojos bus pakviestos įsilieti į EDEN asociacijos veiklą (http://youredenexperience.com ).

Privalomi reikalavimai turizmo traukos vietovei (būtinieji kriterijai):

1.                         Paraišką gali teikti netradicinė, mažai arba labai mažai turistų lankoma vietovė, kurioje su materialiuoju kultūros paveldu susijusi kultūrinio turizmo veikla vykdoma ir (ar) specialus kultūrinio turizmo produktas pristatomas mažiausiai 2 metus iki paraiškos pateikimo datos.

2.                         Turizmo traukos vietovėje turi būti perteikiamos autentiškos kultūrinio turizmo patirtys, siūlomi unikalūs kultūrinio turizmo produktai (unikali patirtis gali būti atskleidžiama įvairiomis veiklomis, bendruomenių užsiėmimuose).

3.                         Turizmo traukos vietovėje turi būti užtikrinamas vietos savivaldos ir/ar bendruomenės įsitraukimas į materialaus kultūros paveldo ir kultūrinio produkto pristatymo procesus, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas (t.y. turi būti užtikrinamas socialinis, kultūrinis ir aplinkos darnumas, viešojo ir privataus sektoriaus ir / ar bendruomenės įsitraukimas į planavimo ir sprendimų priėmimo procesą ir pan.).

4.                         Turizmo traukos vietovė turi vadovautis darnaus turizmo plėtros principais (pavyzdžiui, vietovėje turi būti veikiantis turizmo informacijos centras, savivaldybės administracijos turizmo ar kultūros skyrius ar kita institucija, kuri atsakinga už koordinuotą požiūrį į vietovės rinkodarą, darnaus turizmo plėtros principų taikymą, įtraukiant viešąjį ir privatų sektorių ir/ ar turinti darnaus turizmo plėtros strategiją).

5.                         Turizmo traukos vietovėje veikia kelionių agentūros, nevyriausybinės organizacijos ar kitos organizacijos (turizmo informacijos centras, savivaldybės turizmo / kultūros skyrius ir kt.), taikančios darnaus turizmo principus praktikoje ir bendradarbiaujančios tarpusavyje.

Specialieji kriterijai, pagal kuriuos bus vertinamos turizmo traukos vietovės:

1.                         Turizmo traukos vietovėje materialusis kultūros paveldas, su juo susijusi kultūrinio turizmo veikla ir (ar) pristatomas specialus kultūrinio turizmo produktas yra neatskiriama vietinio turizmo strategijos dalis .

2.                         Turizmo traukos vietovėje kultūrinio turizmo produktų pasiūla, kokybė ir turtingumas/ unikalumas/ originalumas yra paremtas materialiomis kultūros vertybėmis, materialiuoju kultūros paveldu.

3.                         Turizmo traukos vietovėje be siūlomos autentiškos turizmo patirties, kultūrinio turizmo objekte turi būti teikiamos ne mažiau kaip trys turizmo paslaugos, patrauklios ir prieinamos lankytojams.

4.                         Informacija apie turizmo traukos vietovę ir kultūrinio turizmo objektą turi būti pateikiama interneto svetainėje arba jos polapyje (turizmo informacijos centro, kultūrinio turizmo objekto ar kt.) arba socialinio tinklo, pavyzdžiui Facebook, paskyroje (su aiškia ir identifikuojama nuoroda) lietuvių ir (ar) kitomis kalbomis.

5.                         Turizmo traukos vietovė ir/ar kultūrinio turizmo objektas turi būti tinkamai pažymėtas ir paženklintas (informacinės nuorodos, ženklai ir pan.), patogiai pasiekiamas, vietovėje turi būti sudaromos sąlygos tenkinti higienos ir/ar nakvynės poreikius.

6.                         Turizmo traukos vietovėje kultūrinio turizmo objektas turi būti prieinamas lankytojui (veikti) ne mažiau 5 dienų (iš jų būtinai vieną dieną šeštadienį ar sekmadienį) per savaitę.

7.                         Turizmo traukos vietovei ir kultūrinio turizmo objektui būdingos reguliarios edukacinės programos prieinamos turistui ir /arba organizuojami reguliarūs specialūs renginiai, skirti pabrėžti vietovės materialias kultūrines vertybes (pavyzdžiui, programos, siekiančios padidinti supratimą apie vietinių materialių kultūrinių vertybių svarbą tarp vietinių gyventojų, ypač jaunimo; specialūs tradicinių įgūdžių apmokymai ir patirties perdavimas).

8.                         Materialusis kultūros paveldas turistinėje traukos vietovėje prisideda prie vietos ekonomikos augimo.

9.                         Turizmo traukos vietovėje užtikrinama, kad aplinka ir vietinių žmonių gyvenimo kokybė yra pagerinama kultūrinio turizmo dėka, skatinamas vietinių gyventojų įsitraukimas į lankytojų aptarnavimo kokybės gerinimą, organizuojami mažos apimties renginiai ir pramogos, kurie įtraukia vietinę bendruomenę ir t.t.

Siekiant užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą, paraiškų atranką vykdys Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos sudaryta projektų atrankos darbo grupė, kuri vertins paraiškas ir rugpjūčio – rugsėjo mėn. lankys vietoves ir jų objektus.

Kviečiame teikti paraiškas iki š.m. rugpjūčio 1 d. el.paštu projektai@tourism.lt .

Aprašymas turi būti papildytas mažiausiai 4 reprezentacinėmis aukštos kokybės nuotraukomis. Techniniai reikalavimai nuotraukoms: įprastų nuotraukų vaizdo taškai (pixels) – ne mažiau nei 5117×3415; nuotraukų dydis – ne mažesnės kaip 43.32×28.91cm;  nuotraukų skiriamoji geba (anglų k. resolution) – 300 taškai colyje (dpi);  nuotraukos turi būti paruoštos naudojimui, pateikiamos formatu tiff, png. arba jpg.  Jei turima, kviečiame pateikti video medžiagą, leidinius, bukletus ar kitą rinkodaros medžiagą.

Viso projekto metu informaciją teiks ir konsultuos:
Turizmo projektų poskyrio vedėja Lina Druto (tel. 8 706 64 963; el. paštas: lina.druto@tourism.lt). 
Turizmo projektų poskyrio vyriausioji specialistė Kristina Rudienė (tel. 8 706 64 978; el. paštas: kristina.rudiene@tourism.lt). 

 

© 2011 Visos teisės saugomos