Patraukliausia Lietuvos turizmo traukos vietovė
 
lt en
 
BENDROJI INFORMACIJA
Kas yra EDEN?
Kaip dalyvauti
EDEN temos ir vietovės
EDEN tinklas
EDEN atstovai
Geros praktikos rinkinys
EDEN filmai
Naudingos nuorodos
Pritaikyta neįgaliesiems
EDEN LIETUVOJE
Projekto aprašymas
2017 m.
2015 m.
2013 m.
2011 m.
2010 m.
2009 m.
2008 m.
Susisiekite
 

2009 – Turizmu saugomose teritorijose

 Naujieji EDEN apdovanojimai bus skiriami už tvaraus turizmo skatinimą saugomose teritorijose. Į apdovanojimus gali pretenduoti saugomose teritorijose esančios ir (arba) su jomis besiribojančios turizmo vietovės, kuriose buvo sukurti pelningi turizmo produktai, panaudojant saugomas teritorijas kaip vertybę ir paisant jų saugomos aplinkos.

Kovo mėnesį Europos Komisijai pradėjus priiminėti paraiškas, atsiliepė 22 šalys. Kiekvienoje jų iki 2009 m. gegužės iš turizmo vietovių kandidačių bus išrinkta po vieną laimėtoją. Visos į apdovanojimą pretenduojančios vietovės turi atitikti šiuos bendrus kriterijus:

  1. Vietovė turi būti „netradicinė“ (palyginus su nacionaliniu vidurkiu, lankytojų skaičius turi būti „mažas“ arba „labai mažas“)
  2. Vietovė turi būti teritorijoje, įtrauktoje į „Natura 2000“ tinklą arba nacionalinių ar regioninių teisės aktų pripažintoje „saugoma teritorija“
  3. Vietovė turi pati tvarkyti savo turizmo pasiūlą, užtikrindama savo socialinį, kultūrinį ir aplinkos tvarumą. Ji turi būti valdoma už saugomos teritorijos tvarkymą atsakingoms valdžios institucijoms bendradarbiaujant su visomis organizacijomis, susijusiomis su turizmu saugomoje teritorijoje ir aplink ją (pvz., turizmo paslaugų teikėjais, vietos bendruomenėmis)

Tikslesni kriterijai bus apibrėžti dalyvaujančių šalių lygiu, siekiant atsižvelgti į konkrečias tų šalių turizmo vietovių savybes.

Laimėtojai bus oficialiai apdovanoti ir paskelbti 2009 m. rudenį.

EDEN projektui remti buvo sukurti nacionaliniai tinklalapiai.


Cyprus

© 2011 Visos teisės saugomos